Appartments
Kalkschmid
A 6363 Westendorf
Sennereiweg 11
Tel:  +43 5334 6292
Fax:  +43 5334 6292